Privatumo politika
Visos teisės saugomos
© VšĮ Pactum
Created by Signed-w

 

DĖMESIO, GLOBĖJAI!

DĖMESIO, GLOBĖJAI!

Pakeista vaiko laikino išvykimo į užsienio valstybę (ne Šengeno valstybę) tvarka.

Pagrindiniai pakeitimai susiję su globėjų šeimose augančiais vaikais.

Naujoji tvarka numato, kad:

“vaiko, kuriam nustatyta globa (rūpyba),

  • globėjas (rūpintojas),
  • vaikų globos (rūpybos) institucijos vadovas ar jo įgaliotas atstovas,
  • socialinių paslaugų įstaigos, įgyvendinančios vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, vadovas ar jo įgaliotas atstovas,

likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki numatomo vaiko laikino išvykimo, PRIVALO raštu informuoti Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliotą teritorinį skyrių apie numatomą vaiko laikiną išvykimą, nurodydamas kelionės tikslą, trukmę ir šalį, į kurią vaikas išvyksta, vaiką lydinčio asmens kontaktinius duomenis (vardą, pavardę, telefono numerį, el. paštą).”

No Comments

Post A Comment